Harmonogram rozmów z doradcą zawodowym – III edycja

Poniżej znajduje się harmonogram rozmów z doradcą zawodowym

07.04.2022

9.00 – 10/2022/III

10.00 – 13/2022/III

11.00 – 11/2022/III

12.00 – 19/2022/III

13.00 – 14/2022/III

12.04.2022

8.00 – 17/2022/III

9.00 – 07/2022/III

10.00 – 09/2022/III

11.00 – 12/2022/III

13.04.2022

14.00 – 03/2022/III

14.04.2022

8.00 – 05/2022/III

9.00 – 02/2022/III

10.00 – 18/2022/III

11.00 – 15/2022/III

12.00 – 06/2022/III

13.00 – 16/2022/III

Rekrutacja do IV edycji projektu

Informujemy, że formularze rekrutacyjne do IV EDYCJI projektu przyjmowane będą w terminie od 24 marca 2022r. do 7 kwietnia 2022r. Formularze rekrutacyjne można składać osobiście w Biurze Projektu (Fundacja Inkubator, ul. ks. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź, pok. nr 4) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: inkubatorbiznesu@inkubator.org.pl.

W przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu, Beneficjent zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub ogłoszenia dodatkowego naboru dokumentów (zgodnie z treścią regulaminu rekrutacji).