Harmonogram rozmów z doradcą zawodowym – IV edycja

Poniżej znajduje się harmonogram rozmów z doradcą zawodowym

24.05.2022r.

8.00 – 15/2022/IV

9.00 – 16/2022/IV

10.00 – 02/2022/IV

11.00 – 07/2022/IV

12.00 – 08/2022/IV

13.00 – 09/2022/IV

14.00 – 10/2022/IV

30.05.2022r.

8.00 – 11/2022/IV

9.00 – 17/2022/IV

12.30 – 06/2022/IV

13.30 – 12/2022/IV

14.30 – 05/2022/IV

31.05.2022r.

9.00 – 14/2022/IV

10.00 – 19/2022/IV

11.00 – 03/2022/IV