Rekrutacja do I edycji projektu

Informujemy, że formularze rekrutacyjne do I EDYCJI projektu przyjmowane będę w terminie od 30 listopada 2021r. do 31 grudnia 2021r. (w dn. 24.12.2021-27.12.2021 składanie formularzy rekrutacyjnych jedynie drogą elektroniczną) (14 dni roboczych). Formularze rekrutacyjne można składać osobiście w Biurze Projektu (Fundacja Inkubator, ul. ks. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź, pok. nr 4) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: inkubatorbiznesu@inkubator.org.pl.

W przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu, Beneficjent zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub ogłoszenia dodatkowego naboru dokumentów (zgodnie z treścią regulaminu rekrutacji).


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *