Pliki do pobrania

REKRUTACJA:

Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1) + oświadczenie do formularza rekrutacyjnego

Karta weryfikacji formalnej formularza rekrutacyjnego (załącznik nr 2)

Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego (załącznik nr 3)

Karta oceny predyspozycji kandydata (załącznik nr 4)

Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych (załącznik nr 5)

Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia … (załącznik nr 6)

Wzór zaświadczenia z ZUS oraz wniosku o jego wydanie (druk US-7) (załącznik nr 7)

Oświadczenie uczestnika projektu uwzględniający obowiązek informacyjny … (załącznik nr 8)

WSPARCIE:

Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego

Biznesplan (wzór) (załącznik nr 1)

Karta oceny biznesplanu (załącznik nr 2)

Umowa o udzielenie wsparcia finansowego (załącznik nr 3)

Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego (załącznik nr 4)

Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego (załącznik nr 5)

Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis (załącznik nr 6)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 7)

Zestawienie planowanych wydatków w ramach wsparcia pomostowego z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (załącznik nr 8)

Oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych (załącznik nr 9)

Karty weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego (załącznik nr 10)

Umowa o wsparcie szkoleniowe (załącznik nr 11)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *